Wanneer heb je MS?

Opgelet! Wij zijn geen dokters! Onderstaande symptomen betekenen niet per se dat je MS hebt. Wel raden we aan om bij onderstaande symptomen steeds een erkende arts te raadplegen!

De symptomen bij Multiple Sclerose zijn niet te voorspellen en bij iedereen anders. Verschillende personen hebben vaak niet dezelfde symptomen en bij iedereen kunnen deze dan ook nog altijd eens fluctueren in de tijd. Terwijl de ene persoon vaak maar enkele (een of twee) van de symptomen heeft kan dat bij een andere persoon veel erger zijn en kan deze meerdere symptomen hebben zoals vijf of meer.

 

In dit artikel heb ik geprobeerd om een lijst op te stellen met de mogelijk symptomen dat iemand vertoond wanneer deze aan MS lijdt. Gelukkig is er een oplossing voor mensen die aan deze symptomen lijden. De meeste kunnen bestreden worden met revalidatie, medicatie en andere medische tactieken. Gericht de juiste symptomen behandelen met een volledig team van verplegers en dokters e.d. uit de gezondheidszorg is een van de belangrijkste onderdelen van het bestrijden van MS.

symptomen ms

Hieronder de meest voorkomende symptomen:

 

 • Vermoeidheid

Bij ongeveer 85% van de mensen die aan MS lijden komt dit voor. Ze hebben moeite om goed te kunnen werken zowel thuis als op het werk. Dit kan zelf het ergste zijn bij een minimale activiteit die een persoon moet uitvoeren.

 

 • Moeite met evenwicht en wandelen

Veel mensen met MS hebben moeite om te wandelen. Dit kan gebeuren door verschillende oorzaken zoals zwakte in de spieren, spasticiteit, moeite met het evenwicht en uiteraard door de vermoeidheid zoals hierboven besproken is. Dit kan beholpen worden door een team in het ziekenhuis met fysiotherapie , ondersteunende therapie en door zware medicatie.

 

 • Gevoelloosheid of tintelingen

Geen gevoel hebbein het gezicht, lichaam of bepaalde ledematen zoals armen en benen is meestal het eerst symptoom waardoor mensen naar de dokter gaan en er MS vastgesteld wordt.

 

 • Spasticiteit

Al een beetje behandeld bij het moeite met wandelen maar dit hiermee verwijzen we naar het gevoel van stijf te zijn een uitgebreid scala aan ongewenste spasmen van de spieren. Dit kan optreden in elke fase maar komt vooral voor in de benen van een persoon.

 

 • Zwakheid

Het gevoel zwak te zijn door spieren weinig te gebruiken of schade aan de zenuwen die de spieren stimuleren kunnen worden verholpen met revalidatie.

 

 • Zichtsproblemen

Voor velen zijn dit de eerste symptomen van MS. Het begint met wazig te zien, slecht contrast kunnen waarnemen alsook kleurenblindheid. Vooral de pijn bij oogbeweging kan een beangstigend gevoel opwekken. Dit moet dan ook onmiddellijk worden geëvalueerd.

 

 • Duizeligheid

Mensen met MS kunnen het gevoel hebben in hun hoofd duizelig te zijn. Dit komt in combinatie met het gevoel te hebben uit balans te zijn en zich licht te voelen in het hoofd. Soms gebeurt het ook dat mensen het gevoel hebben dat hun hele omgeving aan het draaien is.

 

 • Problemen met de blaas

Een blaas dat niet normaal functioneert is een veelvoorkomend probleem bij MS. Bij ongeveer 70% van de gevallen komt dit voor. Dit kan behandeld worden door gepaste voeiding in te nemen en een goed beheer van vloeistoffen. In combinatie met medicijnen en catherisatie is dit vaak op te lossen.

 

 • Seksuele problemen

Dit komt in het algemeen veel voor bij mensen maar bij mensen met MS komt dit wel vaker voor. De seksuele reacties kunnen worden beïnvloed door een probleem in het centrale zenuwstelsel. De symptomen als vermoeidheid en spasticiteit plus psychologische factoren spelen hierbij ook een grote rol.

 

 • Problemen met de darmen

Jammergenoeg verliezen veel mensen met MS de controle over hun darmen. Dit zorgt vaak voor een constipatieprobleem. Deze problemen kunnen behandeld worden via de juiste voeding (inclusief voldoende vochtinname), juiste lichaamsbeweging en de geschikte medicatie.

 

 • Pijn

Waarschijnlijk één van de afschuwelijkste gevolgen van MS. Mensen met multiple sclerose hebben vaak te kampen met pijn syndromen. Bijna de helft van de mensen met MS hebben chronische pijn. Iets meer dan de helft beheerd beduidend pijnlijke gevoelens te hebben met periodes.

 

 • Cognitieve veranderingen

Hiermee verwijs ik naar een serie hoogstaande hersenfuncties die aangetast worden. Dit komt voor bij ongeveer de helft van MS patiënten. Dit houdt ook in dat de mogelijkheid om bij te leren en informatie in het algmeen te onthouden een probleem worden. Als logisch gevolg hebben deze mensen het dan ook moeilijk om zaken te organiseren of problemen op te lossen. Bovendien is het voor hen moeilijk om de aandacht er bij te houden en de omgeving aandachtig waar te kunnen nemen.

 

 • Emotionele veranderingen

Door de emotionele veranderingen kan dit een gevolg zijn van stress op een patiënt met MS. Dit komt door neurologische en immunologische veranderingen. Opspattingen van depressie, gelukzalig gevoel, plotse stemmingswisselingen, lichte prikkelbaarheid en oncontroleerbare lach- en huilbuien zijn de belangrijkste uitdagingen voor mensen MS alsook voor hun families. Voor vrienden en familie is het niet altijd gemakkelijk om hier mee om te kunnen gaan. Zeker wanneer de patiënt van nature al een uitgelaten persoon is.

 

 • Depressie

Een depressie komt in het algemeen veel voor in België. Maar bij patiënten van MS ligt dit aantal vaak wat hoger. Helaas is een van de meest voorkomende symptomen van MS de klinische depressie. Dit is de zwaarste vorm van depressie. Verhoudigingsgewijs zijn mensen met MS vatbaarder voor klinische depressies dan niet-patiënten. Al kunnen we ook wel zeggen dat klinische depressie vaker voorkomt bij mensen die lijden aan een chronische aandoening in het algemeen.

 

 • Minder vaak voorkomende symptomen
 • Moeite om te praten

Bijna de helft van de MS patiënten hebben moeite om te praten. Vooral dysartrie en dysfonie komen vaak voor bij mensen met MS. Vaak komt dit symptoom naar boven in een latere fase van het ziekteverloop. Vooral tijdens periodes van zware vermoeidheid. Zo nu en dan stotteren kan evenwel geen kwaad.

 

 • Problemen om te slikken

Dysfagie – of simpelweg; moeite hebben om te slikken is een gevolg van beschadiging van het zenuwstelsel in de honderden kleine spieren in de mond en de keel. Geen leuk gevoel dus.

 

 • Tremor

Tremor staat voor ongewild en niet controleerbaar beven. Dit kan op verschillende lichaamsdelen voorkomen. Wanneer het lichaamsdeel langs een beschadigd gebid van het complex zenuwsbaan loopt die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de bewegingen kan dit wel eens voorkomen.

 

 • Epilepsie

Dit zijn aanvallen door abnormale elektrische ontladingen in een gewond gebied van de hersenen. Dit hoeft niet altijd een gewond gebied zijn maar kan ook het gevolg zijn van zogenoemde littekens in de hersenen. Dit komt af en toe voor bij mensen met MS al kan dat ook bij de gewone mensen voorkomen.

 

 • Moeite met ademhaling

Moeite met ademhaling of ademhalingsproblemen komen ook wel eens voor. Vooral bij mensen bij de spieren in de borststreek beschadigd zijn door beschadigingen die de spieren controleren kunnen hier last van hebben.

 

 • Hoofdpijn

Dit is niet echt een officieel symptoom maar sommige studies beweren dat mensen met MS over het algemeen verhoudingsgewijs wat meer last hebben van hoofdpijn dan mensen zonder MS.

 

 • Gehoorproblemen

Een klein percentage van MS-patiënten hebben te kampen met hardhorendheid. Heel soms komt het zelfs voor dat er gesproken wordt van totaal gehoorverlies. In sommige gevallen is dit zelfs één van de eerste symptomen.